За нас

Фирма Триера Софт ООД е учредена като юридическо лице на 29.11.2002 година с решение No 7047/29.11.2002 на Пловдивския Окръжен съд.

Във фирмата работи екип от висококвалифицирани специалисти с опит в изграждането и внедряването на информационни системи и обучението на персонала.

През 1997 година е внедрена Версия 1.0 на продукта E-Stock Expert, написан в среда Client Server. За разработка на клиентската част е използван Microsoft Access, Delphi а за сървърската Microsoft SQL Server. Продуктът се разпространява във Версия 2.14 в десетки фирми в България и чужбина с голям документо- и стокооборот. Продуктът е с доказани качества на многофункционална експертна система не само за отразяване, но и за управление на бизнеса. През 1999 година е разработена и програмата E-Stock Light, която е предназначена за магазини и малки складове. Програмата има връзка с E-Stock Expert и създава възможност за покриване на широка магазинна мрежа с централни складове в цялата страна. Програмата E-Stock Light е внедрена в стотици фирми в България.

През 2006 година Триера Софт излиза на пазара с новата си продуктова линияTrierra Soft PREMIER. Акцент в линията е PREMIER ERP - мощна и гъвкава ERP система за планиране и управление на производството, материалите и човешкия ресурс, включваща MRPCRP.

Част от продуктовата гама на фирмата са:
      - PREMIER EXPERT - мощен модул за големи търговски обекти - складове на едро
        и дребно, опаковки и разносна търговия;
      - PREMIER LIGHT - модул за малки складове и магазини на дребно;
      - PREMIER AUTOSERVICE - модул отразяващ изцяло авторемонтната работа и
        счетоводството на автосервизите; 
      - PREMIER ACCOUNTANT PRO - счетоводна програма.

Фирмата предлага и висококачествен хардуер, настолни компютри Trierra Soft PREMIER, Notebooks, принтери, скенери, монитори и високопрофесионална абонаментна поддръжка на място при клиента.